Siguranța Rutieră în România

Situaţia siguranţei rutiere din România, similară cu a altor state din estul şi centrul Europei, este departe de ţinta asumată de reducere cu 50% a numărului de victime ale accidentelor rutiere până în 2020.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 437 din 20 iunie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, în România a fost înfiinţat Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, organ consultativ al Guvernului, având ca obiectiv asigurarea concepţiei de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional, pe baza strategiei naţionale de siguranţă rutieră şi a  programului naţional de acţiuni prioritare pentru implementarea strategiei,  a activităţilor privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în aceste domenii, şi evaluarea politicilor publice privind siguranţa rutieră.”

C.I.S.R. este alcătuit din conducătorii, sau, după caz, reprezentanţii conducătorilor următoarelor organe de specialitate ale administraţiei publice:

 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • Ministerul Finanţelor Publice 
 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Sănătăţii
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
 •  Federaţia Autorităţilor Locale din România
 •  Asociaţia Municipiilor din România
 •  Asociaţia Oraşelor din România
 •  Asociaţia Comunelor din România
 •  Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
 •  Primăria Generală a Municipiului Bucureşti.

La momentul actual, în cadrul Delegaţiei Permanente Interministeriale pentru Siguranţă Rutieră, a fost finalizat şi transmis pe circuitul de avizare proiectul Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră 2012-2020, care vizează:

 • Adoptarea unei strategii naţionale unitare în domeniul siguranţei rutiere, identificând astfel obiectivele prioritare în ceea ce priveşte siguranţa rutieră;
 • Crearea premiselor elaborării unor planuri de acţiuni care să conducă la creşterea gradului de siguranţă rutieră;
 • Întărirea colaborării instituţiilor administraţiei centrale şi canalizarea eforturilor tuturor factorilor implicaţi în creşterea gradului de siguranţă rutieră, în vederea atingerii obiectivului comunitar de înjumătăţire a numărului victimelor accidentelor rutiere până în anul 2020;
 • Modificarea veniturilor bugetare prin scăderea costurilor sociale şi economice ale victimelor accidentelor de circulaţie.

Principalele obiective ale Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră 2012-2020 sunt:

 • Întărirea şi coordonarea instituţională
 • Factorul uman în siguranţa rutieră
 • Formarea în domeniul siguranţei rutiere
 • Îmbunătăţirea evaluării psihologice a candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere
 • Instruire şi examinare
 • Reabilitare şi consiliere
 • Impunerea legii
 • Siguranţa infrastructurii rutiere
 • Transport şi mobilitate
 • Siguranţa vehiculelor
 • Cercetare.

De asemenea, cu sprijinul membrilor şi al partenerilor C.I.S.R., sub egida Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în anul 2011 s-a derulat „Programul naţional de acţiuni prioritare în domeniul transporturilor. 2011, Anul siguranţei cetăţeanului în transporturi”, care a constat într-o serie de conferinţe, workshop-uri şi campanii având ca scop conştientizarea opiniei publice asupra pericolului rutier. (pentru mai multe detalii, vezi secţiunea resurse). Astfel, evenimentele (link la resurse) au vizat:

 • pregătirea şi examinarea conducătorilor auto în vederea dobândirii permisului de conducere;
 •  importanta controlului periodic şi starea de sănătate a conducătorului auto;
 • agresivitatea în trafic;
 • prevenirea accidentelor specifice transporturilor de mărfuri şi persoane, măsuri obligatorii pentru angajatori de reducere a consecinţelor grave ale acestora;
 • dinamica accidentelor rutiere, oboseala şi stresul la volan;
 • importanta asistenţei medicale de urgenţă în reducerea gravităţii accidentelor rutiere;
 • recuperarea şi consilierea psiho-socială post accident;
 • elementele costurilor sociale ale accidentelor rutiere;
 • legislaţia în domeniul asigurărilor auto;
 • sănătatea şi securitatea în muncă;
 • educaţia rutieră şcolară;
 • campanii de conştientizare a participanţilor la trafic vulnerabili (pietoni, biciclişti, tineri, vârstnici).

Această iniţiativa s-a transformat ulterior în „Decada siguranţei cetăţeanului în transporturi 2011-2020”.

Programul de acţiuni pentru anul 2012, „Responsabilizarea participanţilor la trafic”, va aborda problematica siguranţei rutiere, conform cerinţelor europene, integrat, într-o manieră holistică şi coerentă, sub aspect multidisciplinar, fiind structurat pe direcţii de acţiune care vizează reducerea progresivă a numărului accidentelor de circulaţie, consecutiv cu reducerea numărului victimelor rezultate din acestea.

Astfel, se va avea în vedere organizarea unor campanii adresate tuturor categoriilor de participanţi la trafic, dar în mod special celor identificate ca fiind vulnerabile şi tinerilor care, statistic, înregistrează un număr ridicat de victime în accidentele rutiere, atât la nivel naţional, cât şi european.

Suntem pe Facebook